خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25118   بروزرسانی: 21-05-1402

Ehsan Mahjoubi

سوابق تحصیلی


دکترا : زنجان, ایران, تغذیه نشخوارکنندگان , 92-88
عنوان رساله : پاسخ های متابولیکی و عملکردی بره¬های افشاری با سرعت رشد بالا به پیش¬ساز گلوکز تحت تنش حرارتی
زمینه رساله : تنش حرارتی ملایم و شدید در گوسفند
استاد راهنما : حمید امانلو