خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24707   بروزرسانی: 21-05-1402

Ehsan Mahjoubi

علایق پژوهشی

انجام تحقیقاتی با کیفیت بین المللی اولین الویت در کار بنده است. به طور کلی تحقیق در مورد:

1- تغذیه اسیدهای آمینه و پروتئین در نشخوار کنندگان

2- رابطه بین تغذیه و متابولیسم در طی دوره های تنش های محیطی

3- نوتریجنومیکس

4- راهکارهای تغذیه ای در نشخوارکنندگان پیش از شیرگیری

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه است.