خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17364   بروزرسانی: 19-12-1397

Hoda Nassira

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران -ETH, ایران- سوئیس, شیمی پلیمر , 1395
عنوان رساله : زیست نانوکامپوزیت های ژلاتین-گرافن: تهیه و بررسی ارتباط ساختار و خواص
استاد راهنما : دکتر نادر طاهری قزوینی، پروفسور حسین مهدوی، پروفسور رافائله مزنگا

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, شیمی پلیمر , 1389
عنوان پایان نامه : تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های زیست سازگار ژلاتین- نانولوله های کربنی