خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17364   بروزرسانی: 19-12-1397

Hoda Nassira

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

رتبه اول کارشناسی شیمی کاربردی در دانشگاه زنجان

دانشجوی برتر استعداد درخشان دانشگاه زنجان

کسب رتبه اول در طرح جذب استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی-پلیمر در دانشگاه تهران (رتبه دوم قبولی در آزمون سراسری)

رتبه دوم کارشناسی ارشد شیمی پلیمر در دانشگاه تهران

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد از طرف ستاد ویژه فناوری نانو در طرح حمایت تشویقی
 فعالیت های فناوری نانو

رتبه اول دوره دکتری شیمی پلیمر دانشگاه تهران

منتخب مقاله برتر از طرف فدراسیون سرآمدان علمی ایران