خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26282   بروزرسانی: 28-07-1397

Sohrab Rahmani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی پلیمر , 1389-1384
عنوان رساله : پلیمریزاسیون سیندیوتاکتیک استایرن با سیستم کاتالیستی 1- آلیل ایندنیل تری کلروتیتانیوم متصل شده ازطریق پیوند کووالانسی برروی دانه های پلی (استایرن- کو- دی وینیل بنزن) به عنوان یک پایه پلیمری
زمینه رساله : پلیمر
استاد راهنما : دکترعلی اکبر انتظامی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی پلیمر , 1383-1381
عنوان پایان نامه : : بررسی کوپلیمریزاسیون استایرن/ 1- هگزن درحضور کاتالیزورهای متالوسن(زیرکونیوم وتیتانیوم)
زمینه پایان نامه : پلیمر
استاد راهنما : دکتر علی اکبرانتظامی ودکترسیدسعیدابوالقاسمی فخری

کارشناسی : دانشگاه شیراز, ایران, شیمی محض , 1381-1377