خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27033   بروزرسانی: 28-07-1397

Sohrab Rahmani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
3- بررسی بهینه سازی تهیه پلی استایرن سندیو تاکتیک با استفاده از کاتالیزورهای تیتانوسن   همكار   کاربردیشركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
2-بررسي نقش ساپورت در تهيه پلي اتيلن با دانسيته بالا توسط كاتاليست n-BuCp)2ZrCl2 )    همكار   کاربردیشركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1- تدوين دانش فني پليمريزاسيون اتيلن بر مبناي كاتاليست متالوسن    همكار   کاربردیپتروشيمي تبريز