خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24553   بروزرسانی: 19-09-1402

Reza Dousti

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان،, ايران-دانشگاه سوربن پاریس، فرانسه, ژئوفيزيك-گراني سنجي , 1400-1393
عنوان رساله : بررسي عوامل مؤثر بر تحولات مكانيكي و گرمايي در مرزهاي ليتوسفري فرورانشي با شبيه سازي عددي
استاد راهنما : دكتر فرهاد ثبوتي- دکتر لاتیسیا لوپوریه- دکتر فیلیپ آگار

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, ژئودزی , 1390-1387
عنوان پایان نامه : ارزیابی کیفی اطلاعات شتاب گرانی اندازه گیری شده با روش هوایی
استاد راهنما : دکترمجید عباسی

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی نقشه برداری , 1387-1383