خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24945   بروزرسانی: 19-09-1402

Reza Dousti

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 محمد بختیاری تير  1402ژئودزی محاسبۀ مؤلفه های زاویۀ انحراف قائم در ایران با استفاده از داده های ژئوئید مدل IRG2018    استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 سهند تقیبگلو تير  1392مهندسی عمران نقشه برداری دستگاه پلاني متر و اصول روش پلانيمتري   استاد راهنما
7 صادق سعادتی- حمیدرضاحسین پور شهريور  1392مهندسی عمران-نقشه برداری آشنایی با مسایل بدوضع، کاربردها و روش های حل آن   استاد راهنما
6 مجتبی احمدی دارایی ارديبهشت  1393مهندسی عمران نقشه برداری تحليل طيفي داده هاي حركت نوتيشن آزاد قطب   استاد راهنما
5 رضا تیموری نژاد آذر  1393مهندسی عمران-نقشه برداری بررسی اثر ضرایب درجه پایین مدل ژئوپتانسیل بر مدار ماهواره ها   استاد راهنما
4 شقایق امیدبیک خرداد  1401مهندسی نقشه برداری آشنایی با روش های هوش مصنوعی و کاربرد آن در ژئودزی   استاد راهنما
3 فاطمه عباسی خرداد  1402مهندسی نقشه برداری روش های اندازه گیری حرکت مخصوص ستاره ها   استاد راهنما
2 زهرا احمدی خرداد  1402مهندسی نقشه برداری نگاهی تفصیلی به تغییرات دوران زمین   استاد راهنما
1 نوید پژوهنده آذر  1402مهندسی نقشه برداری تكنيك اينسار در ژئودزي   استاد راهنما