خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22477   بروزرسانی: 27-09-1401

Reza Dousti

علایق پژوهشی

ژئودینامیک

فیزیکال ژئودزی

میکروژئودزی

ژئودزی ماهواره ای