خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22477   بروزرسانی: 27-09-1401

Reza Dousti

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نقشه برداری(نقشه برداری 1-نقشه برداری 2- نقشه برداری مسیر-نقشه برداری زیرزمینی ومعدنی-هیدروگرافی)2. ژئودزی(ژئودزی 1-ژئودزی 2 -سرشکنی -تئوری خطاها -هندسه دیفرانسیل)