خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24891   بروزرسانی: 19-09-1402

Reza Dousti

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

رتبه ی اول دوره ی کارشناسی ارشد ژئودزی  دانشگاه زنجان سال1387

رتبه ی دوم دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری سال 1383