خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28275   بروزرسانی: 07-10-1401

Fariba Saadati

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان, ایران, شیمی آلی , 1388-1383
عنوان رساله : سنتز و مطالعه كمپلكس دهندگي تركيبات جديدي از 1- آمينو فسفينيك اسيدها: سنتز بيس فسفينو پپتيدها با تقارن C2 ...
زمینه رساله : سنتز مواد آلی
استاد راهنما : پروفسور بابک کبودین

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان, ایران, شیمی آلی , 1383-1381
عنوان پایان نامه : ارائه روشهاي جديد در سنتز 1و2و4-اكسادي‌آزول‌ها و 2و4و5-تری آریل ايميدازولين‌ها
زمینه پایان نامه : سنتز مواد آلی
استاد راهنما : پروفسور بابک کبودین