خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33007   بروزرسانی: 19-06-1400

Asghar Taheri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی برق الکترونیک (الکترونیک - قدرت) , 90-85
عنوان رساله : طراحی و ساخت سیستم کنترل گشتاور موتور القايي با دو استاتور به منظور کاهش تلفات و ضربان گشتاور
زمینه رساله : درایو و کنترل ماشین القایی 6 فاز و کاهش تلفات در کنترل این ماشین
استاد راهنما : دکتر عبدالرضا رحمتی

کارشناسی ارشد : , مهندسی برق و الکترونیک , 80-78
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم کنترل دیجیتال و تطبیقی ردیاب ماهواره
زمینه پایان نامه : الکترونیک و کنترل
استاد راهنما : پروفسور علی خاکی صدیق

کارشناسی : صنعتی امیرکبیر, مهندسی برق و الکترونیک , 78-74
عنوان پایان نامه : طراح و ساخت سیستم مونیتورینگ قدرت
زمینه پایان نامه : الکترونیک - قدرت
استاد راهنما : دکتر سید حمید فتحی