خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33007   بروزرسانی: 19-06-1400

Asghar Taheri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. الکترونیک صنعتی4. میکروپروسسور و اصول میکروکامپیوتر5. میکرو پروسسورپیشرفته6. الکترونیک قدرت دو7. کنترل محرکه های الکتریکی 8. الکترونیک قدرت یک