خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33007   بروزرسانی: 19-06-1400

Asghar Taheri

علایق پژوهشی

طراحی, شبیه سازی و ساخت مدارات الکترونیک قدرت

درایو و کنترل ماشین های القایی سه فاز و چند فاز

استفده از مبدلها در انرژی های نو

طراحی و پیاده سازی مدارات دیجیتال در  DSP , FPGA