خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28869   بروزرسانی: 17-05-1402

Mohammad Reza Tohidifar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه Ca'Foscari ونیز ایتالیا, ایران و ایتالیا, مهندسی مواد , 1391-1386
عنوان رساله : سنتز شیشه- سرامیک های نانوکریستال میکای لیتیمی به روش سل- ژل و بررسی عوامل موثر بر آن
زمینه رساله : مواد نانو ساختار
استاد راهنما : دکتر پروین علیزاده و پروفسور Pietro Riello

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی مواد , 1385-1383
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی نانوسایز ذرات هماتیت بر روی میکا جهت سنتز رنگدانه لوستری
زمینه پایان نامه : نانو مواد
استاد راهنما : دکتر احسان طاهری نساج

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی مواد- متالورژی صنعتی , 1383-1378
عنوان پایان نامه : تعیین میزان FeO موجود در سنگ معدن آهن به روش مغناطیسی
زمینه پایان نامه : متالورژی استخراجی
استاد راهنما : دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی