خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25278   بروزرسانی: 30-06-1401

Mohammad Reza Tohidifar

علایق پژوهشی

 

·          سنتز و مشخصه یابی مواد نانو ساختار و نانوکامپوزیت های شامل نانو لوله کربنی

·         تهیه نانوکامپوزیت های نانوساختار به روش سل- ژل و پوشش های نانوسایز به روش سل-ژل 

·         سنتز و مشخصه یابی غشا (ممبران) های مزوپروس