خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25278   بروزرسانی: 30-06-1401

Mohammad Reza Tohidifar

مدیریت

• مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی از دی ماه 1398 تا شهریور 1401
• مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی از بدو تاسیس تا آذر ماه 96
• عضو کارگروه کانه آرایی و متالورژی سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان
• کارشناس دادگستری در رشته مهندسی مواد و متالورژی