خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28869   بروزرسانی: 17-05-1402

Mohammad Reza Tohidifar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. خواص فیزیکی و مکانیکی مواد2. ترمودینامیک مواد3. زبان تخصصی4. مکانیک مواد5. شکل دهی فلزات6. آلیاژهای غیرآهنی7. پدیده های انتقال8. فرآیندهای انجماد پیشرفته9. خزش