خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16172   بروزرسانی: 29-01-1401

Taher Yousefi Amiri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی سهند, ایران, مهندسی شیمی
عنوان رساله : سنتز و مشخصه یابی نانوکاتالیست مس سیلیکا ایروژل و ارزیابی عملکرد آن در واکنش ریفرمینگ متانول برای تولید هیدروژن
استاد راهنما : دکتر جعفر صادق مقدس

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی سهند, ایران, مهندسی شیمی
عنوان پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی اختلاط فاز مایع در سیستم دوفاز گاز- مایع همزده با جت مایع
استاد راهنما : دکتر جعفر صادق مقدس

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی شیمی
عنوان پایان نامه : بررسی روش های مختلف تولید تری اتیلن دی آمین و شبیه سازی واحد پایلوت تولید آن
استاد راهنما : دکتر سید حسن هاشم آبادی