خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15925   بروزرسانی: 29-01-1401

Taher Yousefi Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. موازنه جرم و انرژی، راکتور و ترمودینامیک، عملیات واحد2، انتقال حرارت، سیالات