خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15558   بروزرسانی: 29-01-1401

Taher Yousefi Amiri

مدیریت

- مدیر گروه مهندسی شیمی

- موسس و هیئت مدیره شرکت پاکان اتیه نانودانش

- مدیر پروژه LDAR، پتروشیمی جم؛ 98

- مدیر پروژه LDAR، پتروشیمی برزویه (نوری)، 96

- مدیر فنی پروژه LDAR، پتروشیمی آریا ساسول، 93-95

- مدیر بخش هوا و پساب خدمات مشاوره محیط زیست، مجتمع پتروشیمی مارون 89-90

- همکار در اجرای پروژه شناسایی، اندازه گیری و پایش کمی و کیفی منابع انتشار آلاینده های گازی، پتروشیمی تبریز 87-88

- تحقیق و توسعه شرکت تارا صنعت 93