خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12978   بروزرسانی: 19-12-1402

Leila Youzbashi

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی , 1395-1391
عنوان رساله : نیمرخ آمادگی جسمانی دانش آموزان ابتدایی فلج مغزی بر اساس سیستم کلاس¬بندی عملکرد حرکتی درشت
استاد راهنما : دکتر محمد حسین علیزاده

کارشناسی ارشد : تهران, ایران, آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی , 1387-1384
عنوان پایان نامه : تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر میزان هایپرلوردوز کمری زنان غیر ورزشکار
زمینه پایان نامه : حرکات اصلاحی
استاد راهنما : دکتر رضا رجبی

کارشناسی : گیلان, ایران, تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1383-1379