خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27904   بروزرسانی: 14-12-1400

M. Ebrahim Foulaadvand
ابراهیم فولادوند
دانشیار

پست الکترونيکی
foolad@znu.ac.ir      ebrahim.foulaadvand@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim

تلفن
   02122835061   +98 (0) 24 3305 2542

فکس
0212283505   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنگان ، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 227،ص پ 313- 45195