خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32158   بروزرسانی: 25-01-1402

M. Ebrahim Foulaadvand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک آماری، مکانیک شاره ها، انرژی خورشیدی، آکوستیک، تاریخ علم فیزیک