خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28270   بروزرسانی: 14-12-1400

M. Ebrahim Foulaadvand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک آماری، مکانیک شاره ها، انرژی خورشیدی، آکوستیک، تاریخ علم فیزیک