خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32150   بروزرسانی: 03-08-1399

Hashem Ghariblu
هاشم غریب لو
دانشیار

پست الکترونيکی
ghariblu@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghariblu-hashem

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2503

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده مهندسی -گروه مکانیک

 

 

زمینه های کاری

  • رباتيك (بازوهای رباتی متحرک، رباتهای متحرک و رباتهای با درجات آزادی بالا)
  • خودرو ( خودروهای خودمختار الکتریکی، سیستمهای انتقال قدرت پیوسته، جاذبهای انرژی ضربه ای) 
  • طراحی و ساخت سیستمهای مکانیکی و مکاترونیکی (نمونه سازی/تولید سریع)