خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29179   بروزرسانی: 03-08-1399

Hashem Ghariblu

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رباتیک و مکاترونیک - طراحی و ساخت2. رباتیک، دینامیک پیشرفته، طراحی ماشین پیشرفته، مکاترونیک، ابزار دقیق و....