خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29179   بروزرسانی: 03-08-1399

Hashem Ghariblu

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 عبدالکریم اشراقی مهر  1389مکانیک- کارشناسی ارشد ربات كروي با مكانيزم هاي حركتي جديد   استاد راهنما
12 ا. جوانمرد شهريور  1388مکانیک- کارشناسی ارشد تاثير جابجايي پايه در تعيين ظرفيت حمل بار ديناميکي دو بازوي روباتي همکار   استاد راهنما
11 سعید رحمتی بهمن  1390 مکانیک - طراحی کاربردی برش مستقيم لايه از مدل هاي CAD مبتني بر استفاده از دستگاه نمونه ساز با قابليت تعويض ابزار برشي   استاد راهنما
10 رضا شریفی ارديبهشت  1390مکاترونیک تحلیل سینماتیک و دینامیکی بازوی رباتی نصب شده روی پایه متحرک کابلی  
9 هادی محمدی شهريور  1388کارشناسی ارشد بهبود عملكرد جاذب ارتعاشات با كنترل نيمه فعال   استاد مشاور
8 فرهنگ علیزاده بهمن  1391مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طزاحي بهينه دو ربات همكار با يك درجه آزادي اضافه در پايه   استاد راهنما
7 شهلا اکبر لو خرداد  1392lمهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طراحي و تحلیل سيستم تعليق يك ربات متحرك چرخدار   استاد راهنما
6 امیر بهروزی راد آذر  1392مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی تجزيه و تحليل عملكرد يك سيستم تغيير دور پيوسته ساچمه اي   استاد راهنما
5 ابوالفضل معدندار آذر  1392مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طراحي و ساخت يك سيستم تغيير دور پيوسته ساچمه اي   استاد راهنما
4 محمد خدابنده آذر  1392مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طراحي مكانيكي روبات با چهار چرخ كروي   استاد راهنما
3 یزدان ناصر دوست اسفند  1392lمهندسی برق- قدرت شبیه سازی عیب بیرینگ الکتروموتور القایی بروش تابع سیم پیچ   استاد مشاور
2 محمد علی ساغری اسفند  1392مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طراحي و تحليل يك سيستم تغيير دور پيوسته تسمه ای   استاد راهنما
1 روح ا.. رشیدی اسفند  1392مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طراحي و تحليل سيستم تعليق خودرو با اثرات متقابل برای پایداری بهتر   استاد مشاور