خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29179   بروزرسانی: 03-08-1399

Hashem Ghariblu

مدیریت


1-سوابق كاري و مدیریتی

 

 

·         سالهاي 93 - تا 96

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان

 

·         سالهاي 93 - 88:

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

 

·          سالهاي 84 - 88:

معاونت پژوهشی دانشكده مهندسي -دانشگاه زنجان.

 

·         سالهاي 77-76:

مديريت گروه مكانيك دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان.

 

·         سال 1374 تا كنون :

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان. 
 

·         سالهاي 73-72:

مديريت گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي زنجان.

 

·         سال 1370 تا 1371 (12 ماه):

وزارت نيرو: طراحي و اجراي خطوط انتقال آب و ايستگاه هاي پمپاژ.

 

·         سال 1370 تا 1371 (12 ماه):

وزارت نيرو: طراحي و اجراي خطوط انتقال آب و ايستگاه هاي پمپاژ.

 

·         سال 1368 تا 1369 (17 ماه):

وزارت دفاع (طرح سربازي): طراحي و ساخت ماشين تراش مخصوص.

  •