خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29179   بروزرسانی: 03-08-1399

Hashem Ghariblu

علایق پژوهشی

  • رباتيك (بازوهای رباتی و رباتهای متحرک)
  • طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر(CAD/CAM)
  • مکاترونیک
  • نمونه سازی و ساخت سریع
  • تکنولوژی خودرو ( انتقال قدرت پیوسته، سیستمهای تعلیق)