خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29185   بروزرسانی: 25-11-1401

einali.jamshid

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

مدیر مسئول نشریه چشم انداز مطالعات شهری- روستایی

عضو مشورتی کمسیون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در گروه برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 1/7/1395

پژوهشگر برتر علوم انسانی 1394