خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29185   بروزرسانی: 25-11-1401

einali.jamshid

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات تدوین برنامه آمایش استان زنجان سال 96   همكارآبان 1396اسفند  1399سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان
مطالعه و طراحی اقدامات محرک توسعه گردشگری با رویکرد ایده های نوآورانه    همكاراسفند 1398اسفند  1399اداره میراث فرهنگی و گردشگری زنجان
بررسی و شناسایی راهکارهای توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری، مطالعه موردی استان زنجان   مجرياسفند 1398اسفند  1399اداره کل فنی و حرفه ای استان زنجان