خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24786   بروزرسانی: 16-02-1398

Hasan Rahmani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1. دانشجوي ممتاز و جزء استعدادهاي درخشان دانشگاه تربیت مدرس در دوره  دكترا

2. رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383