خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24786   بروزرسانی: 16-02-1398

Hasan Rahmani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رفتارشناسی حشرات2. حشره شناسی3. مورفولوژی حشرات4. کنه شناسی تکمیلی (ارشد)5. آفات انباری6. بندپایان زیان آور انسان و دام7. جانور شناسی8. کنه شناسی