خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12997   بروزرسانی: 06-07-1401

Hamed Afsharnia

علایق پژوهشی

1- تکنیک های تناظریابی تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا

2- تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای بدون استفاده از روشهای مستقیم جمع آوری نقاط کنترل زمینی

3- تولید مدلهای رقومی ارتقاعی بصورت پوششی