خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15956   بروزرسانی: 07-09-1402

Hamed Afsharnia

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - انگلیسی

      - ترکی آذربایجانی

      - ترکی استانبولی