خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31518   بروزرسانی: 18-08-1401

Mehdi Babaei

علایق پژوهشی

بهینه سازی چند هدفه

یادگیری ماشین

الگوریتم های فرا اکتشافی

سازه های فضاکار

سازه های تاشو

مکانیک محاسباتی

سيستم های سازه ای و سازه های بلند

توسعه پایدار