خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30525   بروزرسانی: 23-05-1398

Mehdi Babaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بهینه سازی سازه ها2. محاسبات نرم3. ریاضیات عالی مهندسی4. اقتصاد مهندسی