خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31518   بروزرسانی: 18-08-1401

Mehdi Babaei

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارزیابی اقتصادی قابهای بتن آرمه با شکل پذیری های مختلف   همكارخرداد 1383مرداد  1384دانشگاه زنجان
سازه‌های پيش‌ساخته فضاكار تاشو با هندسه آزاد   مجريفروردين 1388اسفند  1388دانشگاه