خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37282   بروزرسانی: 29-09-1402

Kazem Mazlumi

علایق پژوهشی

حفاظت سیستم های قدرت

شبکه های هوشمند

میکروشبکه ها

بررسی و تحلیل سیستم های قدرت