خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36871   بروزرسانی: 29-09-1402

Kazem Mazlumi
کاظم مظلومی
استاد

پست الکترونيکی
kmazlumi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mazlumi-kazem

تلفن
   (+98) 93033178   +98 (0) 24 3305 4067

فکس
(+98) 24 32283204   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق، اتاق E-202. کد پستی: 38791-45371