خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26061   بروزرسانی: 11-08-1398

Ehsan Mohseni Fard

علایق پژوهشی

 ژنومیکس

ترانسکریپتومیکس

بیوانفورماتیک