خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26006   بروزرسانی: 11-08-1398

Ehsan Mohseni Fard

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زیست شناسی2. مباحث نوین در اصلاح نباتات3. ژنتیک مولکولی گیاهی پیشرفته4. ژنتیک مولکولی مقدماتی5. بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی6. بیوتکنولوژی گیاهی7. ژنتیک