خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24160   بروزرسانی: 11-08-1398

Ehsan Mohseni Fard

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن بیوانفورماتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران