خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36328   بروزرسانی: 26-11-1398

Vahid Rashtchi

علایق پژوهشی

1-الکترونیک قدرت

2- ماشینهایCNC

3- کاربرد سیستمهای هوشمند