خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36320   بروزرسانی: 26-11-1398

Vahid Rashtchi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. محاسبات تقریبی2. طراحی به کمک زبانهای سخت افزاری3. کاربرد سیستم های هوشمند4. طراحی سیستمهای الکترونیکی5. سیستمهای میکروپروسسوری6. مدارهای منطقی7.