خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27683   بروزرسانی: 07-12-1402

Omid Mahdieh
امید مهدیه
استادیار

پست الکترونيکی
mahdieh[at]znu.ac.ir      omidmahdieh@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mahdieh-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4190

آدرس 
زنجان. بلوار دانشگاه. دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری، اتاق 639، کدپستی 38791-45371