خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25545   بروزرسانی: 28-08-1401

Omid Mahdieh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
راهكارهاي ارتقاء مشاركت اعضاء در اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي مصرف   همكارفروردين 1385اسفند  1387وزارت تعاون
طرح راهبردي توسعه مديريت دانش در آموزش و پرورش استان بوشهر   همكارفروردين 1388اسفند  1389آموزش و پرورش استان بوشهر
طرح برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد خارگ   همكارفروردين 1388اسفند  1390دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد خارگ