خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25500   بروزرسانی: 28-08-1401

Omid Mahdieh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی سازمان و مدیریت2. مدیریت منابع انسانی در بستر فناوری اطلاعات3. رفتار مصرف کننده4. بازاریابی صنعتی5. تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی6. مدیریت تحول سازمانی7. مدیریت منابع انسانی پیشرفته8. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته9. ارتباطات سازمانی10. زبان تخصصی11. آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مدیریت12. اصول بازاریابی13. تحقیقات بازاریابی14. روش تحقیق در مدیریت15. تئوری‌های سازمان و مدیریت16. مدیریت منابع انسانی17. مبانی مدیریت رفتار سازمانی