خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26236   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

مدیریت

مدیر گروه جغرافیا از سال 1385-1387

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی در سال 1388

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعداد های درخشان دانشگاه بین سال های 1388- 1390-

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه 1394-تا کنون